Mijn Buuf Werkt is een uitzendbureau met een maatschappelijke missie.

Binnen het atelier Mijn Buuf vinden veel sociaal geïsoleerde vrouwen een weg naar (arbeids)participatie. Na een stageperiode waarin hun talenten zichtbaar worden en hun wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, kijken wij naar volgende stappen in het participatieproces. Voor de een is dat lid worden van een vereniging of vrijwilligerswerk doen. Voor een ander is dat arbeidsparticipatie.

Daar komt Mijn Buuf Werkt in beeld. Wij zorgen in het proces naar arbeidsparticipatie voor aanvullende trainingen en coaching. En begeleiden ook naar opleiding, eventueel met hulp van UAF.

Bij Mijn Buuf Werkt staat het mede-oplossen van een maatschappelijke probleem centraal. Aan de ene kant zien wij mensen met capaciteit, talenten en een enorme drive, maar met een klein sociaal netwerk en soms minder zelfvertrouwen. Aan de andere kant zijn er werkgevers die ook graag een rol spelen in het oplossen van het maatschappelijke probleem, maar zich geremd voelen door wetgeving, regels en administratieve rompslomp.

Mijn Buuf Werkt brengt ze samen!